Amazon Key

Amazon już w listopadzie ma wprowadzić nową, rewolucyjną usługę: Amazon Key. Chcesz zobaczyć na czym dokładnie będzie ona polegała? Rzuć okiem na poniższe video. Dzięki usłudze Amazon Key Klienci będą mieć możliwość odebrania zamówionego przez siebie towaru nawet podczas swojej nieobecności w domu dzięki m.in. zdalnemu zamkowi oraz kamerom. Opcję te można rozszerzyć o inne usługi jak np. sprzątanie czy wyprowadzanie czworonoga.

[Email marketing] Prognozy na 2017 rok

Litmus zapytał ponad 1200 marketerów, jakie będą trendy w e-mail marketingu w 2017 roku. Co według ekspertów będzie miało najważniejsze znaczenie w najbliższych 12 miesiącach? Interaktywne maile/HTML5 video Najważniejszym trendem, który w 2017 roku powinien mieć szczególne duże znaczenie są interaktywne maile. Warto tutaj zwrócić uwagę na animacje GIF, hamburger menu, czy też karuzela. Przed wysyłką tego typu maili należy sprawdzić ich działanie. Niestety nie wszyscy operatorzy pocztowi przychylnie podchodzą…

Kto najczęściej korzysta z płatności mobilnych?

Pod koniec roku Deloitte. przeprowadziło badanie: Global Mobile Consumer Survey 2016. Wynika z niego, że w przypadku Użytkowników z USA, osoby w wieku 24-35 blisko dwukrotnie częściej wykorzystują płatności mobilne niż osoby w wieku 18-24 oraz trzykrotnie częściej niż ich starsi koledzy i koleżanki (35-43). Więcej informacji na temat badania (kliknij).

Jak korzystamy z poczty? [Raport 2016]

Adestra opublikowała raport przedstawiający zachowanie internautów względem e-mail marketingu w 2016 roku. Jak można było się spodziewać, coraz większą rolę odgrywają smartfony. Ciekawostką jest fakt, że spora część ankietowanych rozpoczyna swój dzień od… przeglądnięcia poczty lub portali społecznościowych.