Segmentacja przez analizę RFM

Segmentacja Klientów jest skutecznym sposobem na optymalizowanie działań sprzedażowych. Chciałbym zwrócić Twoje uwagą na jeden z popularniejszych sposobów segmentacji, który oparty jest o analizę RFM. Czym jest segmentacja RFM? Segmentacja w oparciu o analizę RFM charakteryzuje się pracą na 3 głównych zmiennych: dacie ostatniego zamówienia (recency) częstotliwości zamówień (frequency) wartości dotychczas zrealizowanych zamówień (montetary) Wyczerpujący artykuł na ten temat znajdziesz na consider.pl do którego Cię odsyłam. Poza dokładnym opisem metody analizy…