40% Polaków kupi prezenty świąteczne w online [raport 2016]

Według badań firmy doradczej Deloitte 40% Polaków zdecyduje się na zakup prezentów przez internet. Przeznaczą tym samym 37% budżetu świątecznego na zakupy online. Warto zauważyć, że tak wysokie zainteresowanie zakupami online przez Polaków plasuje nas na drugim miejscu pośród badanych Państw (wszystkich badanych krajów było 9). Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty from Deloitte Polska