Segmentacja przez analizę RFM

Segmentacja Klientów jest skutecznym sposobem na optymalizowanie działań sprzedażowych. Chciałbym zwrócić Twoje uwagą na jeden z popularniejszych sposobów segmentacji, który oparty jest o analizę RFM.

Czym jest segmentacja RFM?

Segmentacja w oparciu o analizę RFM charakteryzuje się pracą na 3 głównych zmiennych:

  • dacie ostatniego zamówienia (recency)
  • częstotliwości zamówień (frequency)
  • wartości dotychczas zrealizowanych zamówień (montetary)

Wyczerpujący artykuł na ten temat znajdziesz na consider.pl do którego Cię odsyłam. Poza dokładnym opisem metody analizy RFM znajdziesz tam również szablony excel dzięki którym przeprowadzisz analizę oraz opis sposobu jego wykorzystania.

Warto również przeczytać: